Zonneweide Haghorst

Zonneweide Haghorst is een nieuwe locatie voor de productie van duurzame elektriciteit. De zonneweide krijgt een omvang van 20 hectare zonnepanelen en 6 hectare groen en landschappelijke inpassing.

Na realisatie wordt er stroom geproduceerd voor circa 5.000 huishoudens, waarmee het voorziet in 7% van de Hilvarenbeekse behoefte aan duurzame elektriciteit. De zonneweide sluit naadloos aan op de visie Regionale Energiestrategie en Klimaatadaptie (REKS) van de regio Hart van Brabant en op de visie Grootschalige Opwek van de gemeente Hilvarenbeek. 

Thijs van Oirschot is de initiatiefnemer van het eerste uur. Samen met Lodewijk Burghout en Arie Reijrink ontwikkelt hij het project. Naast deze lokale ondernemers is ook Coöperatie Hilverstroom betrokken. Zij zijn beoogd medeaandeelhouder in het exploitatiebedrijf wat de zonneweide gaat realiseren en exploiteren.

Het park is gelegen in Haghorst tussen de A58 en het Wilhelminakanaal, ten Westen van bungalowpark de Stille Wille.

ontwerp zonneweide haghorst

In februari 2019 werd het project voor het eerst gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in „Den Horst” te Haghorst. Nadat de gemeente Hilvarenbeek in de zomer van 2019 de Visie Grootschalige Opwek en de bijbehorende Kadernota had vastgesteld kon de vergunningaanvraag van het project beoordeeld worden. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Hilvarenbeek een ontwerp vergunning heeft gepubliceerd. Deze ligt ter visie van 27 maart tot en met 7 mei 2020. Gedurende deze periode willen de initiatiefnemers nogmaals met de directe omgeving in gesprek om verder vorm te geven aan de omgevingsdialoog. Dit gebeurt natuurlijk ook al 1 op 1 met belanghebbenden, maar een nieuwe plenaire bijeenkomst behoorde ook tot het programma. Helaas gooide het corona-virus ook hier roet in het eten.

Om het project toch nogmaals te presenteren en belanghebbenden en belangstellenden in de gelegenheid te stellen om zich te laten informeren en vragen te stellen, wordt via deze website een filmpje met een presentatie ter beschikking gesteld. Op basis hiervan kunnen aanvullende vragen worden gesteld of 1 op 1 afspraken worden gemaakt via de „contact knop” op deze website. Zienswijzen kunnen tot en met 7 mei worden ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek.

ligging zonneweide haghorst


Downloads

Presentatie (pdf)

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via of vul onderstaand formulier in.

U heeft uw naam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht, vul een bericht in. Gebruik minimaal 10 karakters.
U dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring