Zonneweide Haghorst

Zonneweide Haghorst is een nieuwe locatie voor de productie van duurzame elektriciteit. De zonneweide heeft een omvang van circa 26 hectare inclusief groen zones en landschappelijke inpassing.

Na realisatie wordt er circa 38 miljoen kWh duurzame stroom geproduceerd, wat gelijk staat met het jaarlijkse elektragebruik van circa 13.000 huishoudens. De zonneweide sluit naadloos aan op de visie Regionale Energiestrategie en Klimaatadaptie (REKS) van de regio Hart van Brabant en op de visie Grootschalige Opwek van de gemeente Hilvarenbeek. 

Thijs van Oirschot uit Haghorst is de initiatiefnemer van het eerste uur. Recentelijk is ook burgerparticipatiefonds Meewind toegetreden als aandeelhouder en financier. Hiermee wordt tevens vormgegeven aan burgerparticipatie.

Het park is gelegen aan de Driehuizerweg in Haghorst tussen de A58 en het Wilhelminakanaal, ten Westen van bungalowpark de Stille Wille.

ontwerp zonneweide haghorst

De laatste maanden zijn belangrijke stappen gezet voor zonneweide Haghorst. De contracten voor uitvoering zijn getekend en burgerparticipatiefonds Meewind is ingestapt als mede-aandeelhouder ter ondersteuning van initiatiefnemer Thijs van Oirschot. De bouw is inmiddels gestart.

Eind maart zijn de bouwwerkzaamheden gestart met het aanbrengen van de palen waarop de onderconstructie van de zonnepanelen komt te rusten. In mei wordt al gestart met het monteren van de eerste zonnepanelen en de verwachting is dat in augustus de eerste stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Hiervoor is Enexis reeds hard bezig om een hoogspanningsverbinding te maken vanuit Boxtel. Het bedrijf Ecorus uit Eindhoven is aangesteld als hoofdaannemer en zij werken met diverse onderaannemers die zes dagen per week actief zijn. Na de bouw van de zonneweide wordt in het eerstvolgende plantseizoen (start oktober 2023) de landschappelijke inpassing aangebracht.

Het laatste zetje voor de realisatie is gegeven door burgerparticipatiefonds Meewind die als aandeelhouder is ingestapt om op die manier ook vorm te geven aan participatie door de omgeving. Nog voor aankomende zomer wordt een campagne gestart om burgers uit de gemeente Hilvarenbeek en direct omwonenden via Meewind te laten participeren door middel van obligaties. De mogelijkheden hiervoor zullen binnenkort via diverse kanalen, maar ook via de lokale pers gecommuniceerd worden.

Naast mogelijkheden om te participeren draagt de zonneweide ook bij aan duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeenschap door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage aan Coöperatie Haghorst en Coöperatie Hilverstroom. 

Halverwege mei 2023 zal een informatiemarkt georganiseerd worden in restaurant Den Horst te Haghorst. Belangstellenden kunnen hier informatie verkrijgen over de techniek achter de zonneweide, de voortgang van de bouwwerkzaamheden en de mogelijkheden om via Meewind te participeren. De exacte datum en tijd wordt nog nader bekend gemaakt.

Downloads

archief

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via of vul onderstaand formulier in.

U heeft uw naam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht, vul een bericht in. Gebruik minimaal 10 karakters.
U dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring