Archief

Informatiemarkt Zonneweide Haghorst op 20 juni 19.00 uur in Den Horst te Haghorst

In 2020 werd door de gemeente Hilvarenbeek een vergunning verleend voor een zonneweide in Haghorst. De bouw aan de Driehuizerweg is inmiddels in volle gang. Naar verwachting zal de productie van duurzame stroom voor 13.000 huishoudens in augustus starten.

Op 20 juni aanstaande wordt een informatiemarkt georganiseerd in partycentrum Den Horst te Haghorst. Belangstellenden krijgen hier de mogelijkheid om informatie in te winnen over deze zonneweide, onder meer over de mogelijkheden om hier als burger van Hilvarenbeek in te participeren. De informatiemarkt die voor iedereen toegankelijk is, start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Men kan binnenlopen op ieder gewenst moment.

Er zijn diverse stands waar informatie kan worden ingewonnen over alle technische aspecten van de zonneweide en de landschappelijke inpassing. Daarnaast is er ook een stand van burgerparticipatiefonds Meewind. Meewind is naast de initiatiefnemer ook aandeelhouder van de zonneweide en geeft via haar Groenfonds Regionaal Duurzaam de mogelijkheid aan burgers om te participeren in deze zonneweide. Daarnaast is ook informatie beschikbaar over de wijze waarop de zonneweide bijdraagt aan de verdere verduurzaming en leefbaarheid van de kern Haghorst en de gemeente Hilvarenbeek door middel van ondersteuning van diverse lokale coöperaties.

We hopen op een grote opkomst. Vragen kunnen nu ook al gesteld worden via deze website.

Adres Den Horst:
St. Josephstraat 1 te Haghorst

ontwerp zonneweide haghorst

Bouw Zonneweide Haghorst gestart

De laatste maanden zijn belangrijke stappen gezet voor zonneweide Haghorst. De contracten voor uitvoering zijn getekend en burgerparticipatiefonds Meewind is ingestapt als mede-aandeelhouder ter ondersteuning van initiatiefnemer Thijs van Oirschot. De bouw is inmiddels gestart.

Eind maart zijn de bouwwerkzaamheden gestart met het aanbrengen van de palen waarop de onderconstructie van de zonnepanelen komt te rusten. In mei wordt al gestart met het monteren van de eerste zonnepanelen en de verwachting is dat in augustus de eerste stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Hiervoor is Enexis reeds hard bezig om een hoogspanningsverbinding te maken vanuit Boxtel. Het bedrijf Ecorus uit Eindhoven is aangesteld als hoofdaannemer en zij werken met diverse onderaannemers die zes dagen per week actief zijn. Na de bouw van de zonneweide wordt in het eerstvolgende plantseizoen (start oktober 2023) de landschappelijke inpassing aangebracht.

Het laatste zetje voor de realisatie is gegeven door burgerparticipatiefonds Meewind die als aandeelhouder is ingestapt om op die manier ook vorm te geven aan participatie door de omgeving. Nog voor aankomende zomer wordt een campagne gestart om burgers uit de gemeente Hilvarenbeek en direct omwonenden via Meewind te laten participeren door middel van obligaties. De mogelijkheden hiervoor zullen binnenkort via diverse kanalen, maar ook via de lokale pers gecommuniceerd worden.

Naast mogelijkheden om te participeren draagt de zonneweide ook bij aan duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeenschap door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage aan Coöperatie Haghorst en Coöperatie Hilverstroom. 

Halverwege mei 2023 zal een informatiemarkt georganiseerd worden in restaurant Den Horst te Haghorst. Belangstellenden kunnen hier informatie verkrijgen over de techniek achter de zonneweide, de voortgang van de bouwwerkzaamheden en de mogelijkheden om via Meewind te participeren. De exacte datum en tijd wordt nog nader bekend gemaakt.


Omgevingsdialoog

In februari 2019 werd het project voor het eerst gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in „Den Horst” te Haghorst. Nadat de gemeente Hilvarenbeek in de zomer van 2019 de Visie Grootschalige Opwek en de bijbehorende Kadernota had vastgesteld kon de vergunningaanvraag van het project beoordeeld worden. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Hilvarenbeek een ontwerp vergunning heeft gepubliceerd. Deze ligt ter visie van 27 maart tot en met 7 mei 2020. Gedurende deze periode willen de initiatiefnemers nogmaals met de directe omgeving in gesprek om verder vorm te geven aan de omgevingsdialoog. Dit gebeurt natuurlijk ook al 1 op 1 met belanghebbenden, maar een nieuwe plenaire bijeenkomst behoorde ook tot het programma. Helaas gooide het corona-virus ook hier roet in het eten.

Om het project toch nogmaals te presenteren en belanghebbenden en belangstellenden in de gelegenheid te stellen om zich te laten informeren en vragen te stellen, wordt via deze website een filmpje met een presentatie ter beschikking gesteld. Op basis hiervan kunnen aanvullende vragen worden gesteld of 1 op 1 afspraken worden gemaakt via de „contact knop” op deze website. Zienswijzen kunnen tot en met 7 mei worden ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek.

ligging zonneweide haghorst